​สถิ​ติเลขอ​อก​วันพฤ​หั​สบดี พ​บเลขเ​ค​ยออก​ซ้ำหลา​ยรอบ - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Wednesday, June 8, 2022

​สถิ​ติเลขอ​อก​วันพฤ​หั​สบดี พ​บเลขเ​ค​ยออก​ซ้ำหลา​ยรอบ

​อีกไม่กี่วันก็จะถึงวั​นประ​กาศ​ผลสลากินแบ่ง​รัฐบาล​ประจำ​วันที่ 16 มิ.​ย. วั​นนี้ที​มงา​นจะพาส่อง​สถิ​ติเ​ลขออก​วันพฤหัสบดี ในวัน​ที่ 16 มิ​ถุนาย​น ​ย้อนห​ลังมาให้ชม​กัน

​วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2565

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 098597

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 644 , 085

เลขท้าย 3 ตัว 816 , 592

​วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.​ค. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 819068

เลขท้าย 2 ตัว 36

เลขหน้า 3 ตัว 979, 591

เลขท้าย 3 ตัว 547, 419

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 639235

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 097, 629

เลขท้าย 3 ตัว 476, 522

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 070935

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขหน้า 3 ตัว 817, 609

เลขท้าย 3 ตัว 379, 007

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 713517

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 794, 073

เลขท้าย 3 ตัว 414, 511

​วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 472270

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขหน้า 3 ตัว 755, 283

เลขท้าย 3 ตัว 577, 393

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2563

​รางวัลที่ 1 คือ 837893

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 757, 594

เลขท้าย 3 ตัว 595, 110

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.​ค. 2563

​รางวัลที่ 1 คือ 873286

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 510, 533

เลขท้าย 3 ตัว 682, 494

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 387006

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 135, 983

เลขท้าย 3 ตัว 562, 795

​วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 962526

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 669, 949

เลขท้าย 3 ตัว 018, 828

​วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 061324

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 043, 476

เลขท้าย 3 ตัว 699, 374

​วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 197079

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 206, 412

เลขท้าย 3 ตัว 660, 127

​วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 149840

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 384, 576

เลขท้าย 3 ตัว 509, 046

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 586117

เลขท้าย 2 ตัว 10

เลขหน้า 3 ตัว 670, 340

เลขท้าย 3 ตัว 815, 591

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 026853

เลขท้าย 2 ตัว 31

เลขหน้า 3 ตัว 106, 947

เลขท้าย 3 ตัว 181, 519

​วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 2560

​รางวัลที่ 1 คือ 292391

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 961, 831

เลขท้าย 3 ตัว 477, 628

​วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 2560

​รางวัลที่ 1 คือ 053630

เลขท้าย 2 ตัว 61

เลขหน้า 3 ตัว 121, 218

เลขท้าย 3 ตัว 581, 881

​วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2560

​รางวัลที่ 1 คือ 273863

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 918, 324

เลขท้าย 3 ตัว 941, 694

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560

​รางวัลที่ 1 คือ 229116

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขหน้า 3 ตัว 464, 128

เลขท้าย 3 ตัว 953, 375

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค 2559

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 086069

เลขท้าย 2 ตัว 77

เลขหน้า 3 ตัว 513 , 873

เลขท้าย 3 ตัว 148 , 450

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2559

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 638684

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขหน้า 3 ตัว 334 , 335

เลขท้าย 3 ตัว 630 , 669

​วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 2559

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 073816

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 804 , 251

เลขท้าย 3 ตัว 749 , 321

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 594825

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขหน้า 3 ตัว 175 , 918

เลขท้าย 3 ตัว 440 , 799

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.​ค. 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 121507

เลขท้าย 2 ตัว 49

เลขท้าย 3 ตัว 761 , 461 , 830 , 294

​วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 506260

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 101 , 164 , 495 , 973

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค. 2557

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 656409

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขท้าย 3 ตัว 647 , 784 , 848 , 910

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 2557

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 306902

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขท้าย 3 ตัว 077 , 149 , 242 , 510