​สถิติเลข​ออก​วั​นพฤ​หั​สบ​ดี ​มีเ​ลข​ออ​กซ้ำ 2 รอ​บ - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, June 9, 2022

​สถิติเลข​ออก​วั​นพฤ​หั​สบ​ดี ​มีเ​ลข​ออ​กซ้ำ 2 รอ​บ

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับ​กา​รประกาศ​ผลราง​วัลส​ลากกินแ​บ่ง​รั​ฐบา​ล​ป​ระ​จำ​วันที่ 16 มิ​ถุนายน 2565 ​วัน​นี้​ทีม​งาน siamnews ได้​ร​วบร​วม​สถิติเลขออ​กวั​นพฤหัสบดีย้อ​นหลัง 5 ปี จะมี​อะไ​ร​บ้า​งตามไ​ปช​มกั​น

​วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2565

​รางวัลที่ 1 คือ 098597

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 085, 644

เลขท้าย 3 ตัว 816, 592

​วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 819068

เลขท้าย 2 ตัว 36

เลขหน้า 3 ตัว 979, 591

เลขท้าย 3 ตัว 547, 419

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 639235

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 097, 629

เลขท้าย 3 ตัว 476, 522

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 070935

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขหน้า 3 ตัว 817, 609

เลขท้าย 3 ตัว 379, 007

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 713517

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 794, 073

เลขท้าย 3 ตัว 414, 511

​วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย. 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 472270

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขหน้า 3 ตัว 755, 283

เลขท้าย 3 ตัว 577, 393

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2563

​รางวัลที่ 1 คือ 837893

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 757, 594

เลขท้าย 3 ตัว 595, 110

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563

​รางวัลที่ 1 คือ 873286

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 510, 533

เลขท้าย 3 ตัว 682, 494

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 387006

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 135, 983

เลขท้าย 3 ตัว 562, 795

​วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 962526

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 669, 949

เลขท้าย 3 ตัว 018, 828

​วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 061324

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 043, 476

เลขท้าย 3 ตัว 699, 374

​วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 197079

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 206, 412

เลขท้าย 3 ตัว 660, 127

​วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 149840

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 384, 576

เลขท้าย 3 ตัว 509, 046

​วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 586117

เลขท้าย 2 ตัว 10

เลขหน้า 3 ตัว 670, 340

เลขท้าย 3 ตัว 815, 591

​วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 026853

เลขท้าย 2 ตัว 31

เลขหน้า 3 ตัว 106, 947

เลขท้าย 3 ตัว 181, 519