เงินอุดหนุ น บุตร เดือนเมษายน เข้าแล้ว - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

เงินอุดหนุ น บุตร เดือนเมษายน เข้าแล้ว


วันที่ 9 เม.ย.64 มีรายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ วันที่ 9 เมษายน 2564

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิได้โดยสามารถ คลิกที่นี่ และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4.กดค้นหาข้อมูล
ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้แก่
1.ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
2.ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มกราคม 2564

ที่มา amarintv

No comments:

Post a Comment