เ ฮทั้งประเทศ กลุ่มภาวะพึ่งพิ ง ได้ รับเงินรวดเดียว 7,000 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

เ ฮทั้งประเทศ กลุ่มภาวะพึ่งพิ ง ได้ รับเงินรวดเดียว 7,000


เผยยอด เราชนะ เงินสะพัด 1.9 แสนล้านบาท กลุ่มภาวะพึ่งพิงลงทะเบียนถึงพรุ่งนี้ ลุ้นรับเงิน 7,000 บาท
เผยยอดผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ รวม 32.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 192,930 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงทะเบียนรับสิทธิวันสุดท้าย (9 เม.ย.) กลุ่มภาวะพึ่งพิงลงทะเบียนที่หน่วยรับเคลื่อนที่ถึงวันพรุ่งนี้ และลุ้นผลรับสิทธิ 28 เมษายน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

เราชนะ
กลุ่มภาวะพึ่งพืง

กลุ่มภาวะพึ่งพืง

ขอบคุณ ช่อง 7

No comments:

Post a Comment