กลุ่มเ ดียวเท่านั้น พรุ่งนี้เ งินเข้ารว ดเดียว 7,000 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

กลุ่มเ ดียวเท่านั้น พรุ่งนี้เ งินเข้ารว ดเดียว 7,000


อัพเดทล่าสุดสำหรับมาตรการ "เราชนะ" มาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และระบบได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิและผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 7,000 บาท ที่มีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
ซึ่งขณะเดียวกันที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดรับลงทะเบียน สำหรับกลุ่มพิเศษและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงวันที่ 8 - 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนได้ตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2111-1122
ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ระบบจะโอนวงเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท รวดเดียว และสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมมาตรการ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจำนวนเงินเยียวยาดังกล่าวไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่สิ้นสุดมาตรการเราชนะ ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.
ตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะคนละครึ่ง
ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144

No comments:

Post a Comment