นายกฯ สั่งทุก หน่วย ทำแอ ปฯของตัวเอง ใน 3 เดือน - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

นายกฯ สั่งทุก หน่วย ทำแอ ปฯของตัวเอง ใน 3 เดือน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม สั่งการทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ เร่งรัดจัดทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งการรับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยให้เสร็จภายใน 3 เดือน
แนวทางดังกล่าวยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ สร้างความโปร่งใสให้หน่วยงานรัฐ รวมทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษในการติดต่องานราชการ
นายกฯ มอบหมายสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ และรายงานต่อนายกฯ ถึงความคืบหน้า
ที่มา

ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

No comments:

Post a Comment