​ยอดเรา​ชนะพุ่ง 1.85 เเสนล้า​น ผล​ต​อ​บรั​บ​ดีรัฐเเจก​ต่อไ​หม - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 11, 2021

​ยอดเรา​ชนะพุ่ง 1.85 เเสนล้า​น ผล​ต​อ​บรั​บ​ดีรัฐเเจก​ต่อไ​หม


เมื่อช่วงวันที่ 10 เมษายาที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลัง เผยโครงการ เราชนะ ยอดใช้จ่ายพุ่ง 1.85 แสนล้านบาท มีร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 1.2 ล้านกิจการส่วนประชาชนได้สิทธิ์รวม 32.5 ล้านคน กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ เราชนะ

พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 185,650 ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธ์ในโครงการ เราชนะแบ่งออกเป็น
1.ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายในโครงการ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวนยอดใช้จ่ายรวม 70,593 ล้านบาท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการ และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการ แล้วจำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวนยอดใช้จ่ายรวม 104,029 ล้านบาท

3.ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.0 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวนยอดใช้จ่ายรวม 11,028 ล้านบาท ขณะที่การใช้จ่ายส่วนใหญ่จะผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ,ร้านค้า คนละครึ่ง ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึง ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการร้านค้า เป็นจำนวนหลายล้านมาก

No comments:

Post a Comment