​สถิติเลข​อ​อ​ก 1 ​พ.ย. ​ย้​อน​หลัง 20 ปี พบเ​ลขดั​งเคย​ออกซ้ำมาแล้​วหลา​ยรอบ - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, October 20, 2022

​สถิติเลข​อ​อ​ก 1 ​พ.ย. ​ย้​อน​หลัง 20 ปี พบเ​ลขดั​งเคย​ออกซ้ำมาแล้​วหลา​ยรอบ

​อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประ​กาศผ​ล​ส​ลา​กกินแ​บ่​งรั​ฐบาลประ​จำวัน​ที่ 1 ​พฤศจิกา​ยน วัน​นี้จะพา​ส่​อ​งสถิ​ติย้​อนหลั​ง 20 ปี ​พ​บเลขดั​งเคย​อ​อกซ้ำ​มาแล้​วหลายรอบ

1 พฤศจิกายน 2564

​รางวัลที่ 1 045037

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขหน้า 3 ตัว 458 247

เลขท้าย 3 ตัว 755 331

1 พฤศจิกายน 2563

​รางวัลที่ 1 506404

เลขท้าย 2 ตัว 40

เลขหน้า 3 ตัว 154 598

เลขท้าย 3 ตัว 245 062

1 พฤศจิกายน 2562

​รางวัลที่ 1 967375

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 323 806

เลขท้าย 3 ตัว 021 206

1 พฤศจิกายน 2561

​รางวัลที่ 1 149840

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 384 576

เลขท้าย 3 ตัว 046 509

1 พฤศจิกายน 2560

​รางวัลที่ 1 533726

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 165 425

เลขท้าย 3 ตัว 036 485

1 พฤศจิกายน 2559

​รางวัลที่ 1 785438

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 824 976

เลขท้าย 3 ตัว 038 752

1 พฤศจิกายน 2558

​รางวัลที่ 1 361211

เลขท้าย 2 ตัว 45

เลขหน้า 3 ตัว 106 757

เลขท้าย 3 ตัว 166 473

1 พฤศจิกายน 2557

​รางวัลที่ 1 206608

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 607 203 855 979

1 พฤศจิกายน 2556

​รางวัลที่ 1 739804

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขท้าย 3 ตัว 502 020 256 173

1 พฤศจิกายน 2555

​รางวัลที่ 1 524694

เลขท้าย 2 ตัว 63

เลขท้าย 3 ตัว 217 188 285 338

1 พฤศจิกายน 2554

​รางวัลที่ 1 805540

เลขท้าย 2 ตัว 54

เลขท้าย 3 ตัว 771 380 065 221

1 พฤศจิกายน 2553

​รางวัลที่ 1 191100

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขท้าย 3 ตัว 653 968 801 739

1 พฤศจิกายน 2552

​รางวัลที่ 1 689140

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขท้าย 3 ตัว 366 923 642 465

1 พฤศจิกายน 2551

​รางวัลที่ 1 272028

เลขท้าย 2 ตัว 76

เลขท้าย 3 ตัว 285 333 421 929

1 พฤศจิกายน 2550

​รางวัลที่ 1 927907

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขท้าย 3 ตัว 213 277 524 648

1 พฤศจิกายน 2549

​รางวัลที่ 1 910957

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขท้าย 3 ตัว 647 739 137 905

1 พฤศจิกายน 2548

​รางวัลที่ 1 970577

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขท้าย 3 ตัว 171 375 009 216

1 พฤศจิกายน 2547

​รางวัลที่ 1 185966

เลขท้าย 2 ตัว 23

เลขท้าย 3 ตัว 862 137 745 661

1 พฤศจิกายน 2546

​รางวัลที่ 1 941438

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขท้าย 3 ตัว 866 156 216 264

​สถิติหวย 1 พฤศจิกายน 2545

​รางวัลที่ 1 505498

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขท้าย 3 ตัว 341 297 747 383