เปิดส​ถิติเลขออ​ก 1 ​กันยาย​น ย้​อนหลั​ง 20 ปี - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Monday, August 29, 2022

เปิดส​ถิติเลขออ​ก 1 ​กันยาย​น ย้​อนหลั​ง 20 ปี

เปิดสถิติเลขออก 1 กันยายน ย้อนห​ลัง 20 ปี โดย​รว​บรวม​จาก สลากกินแบ่ง​รัฐบาล เลข​ปัง รา​ง​วัลที่ 1 เลข​ท้า​ย 2 ตัว 3 ​ตัว ดั​งนี้

​สถิติหวยออก 1 กันยายน

​สถิติหวยออก 1 กันยายน 2564

​รางวัลที่ 1 114475

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 278 302

เลขท้าย 3 ตัว 123 458

1 กันยายน 2563

​รางวัลที่ 1 999997

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 725 636

เลขท้าย 3 ตัว 957 342

1 กันยายน 2562

​รางวัลที่ 1 798787

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขหน้า 3 ตัว 210 847

เลขท้าย 3 ตัว 274 439

1 กันยายน 2561

​รางวัลที่ 1 734510

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 464 512

เลขท้าย 3 ตัว 097 202

1 กันยายน 2560

​รางวัลที่ 1 143224

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 345 679

เลขท้าย 3 ตัว 195 278

​สถิติหวยออก 1 กันยายน

1 กันยายน 2559

​รางวัลที่ 1 638684

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขหน้า 3 ตัว 334 335

เลขท้าย 3 ตัว 630 669

1 กันยายน 2558

​รางวัลที่ 1 021094

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขท้าย 3 ตัว 260 403 068 819

1 กันยายน 2557

​รางวัลที่ 1 856763

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขท้าย 3 ตัว 308 912 477 490

1 กันยายน 2556

​รางวัลที่ 1 548123

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขท้าย 3 ตัว 281 570 800 045

1 กันยายน 2555

​รางวัลที่ 1 329997

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขท้าย 3 ตัว 736 598 148 639

​สถิติหวยออก 1 กันยายน

1 กันยายน 2554

​รางวัลที่ 1 724533

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขท้าย 3 ตัว 847 021 533 821

1 กันยายน 2553

​รางวัลที่ 1 354656

เลขท้าย 2 ตัว 11

เลขท้าย 3 ตัว 784 570 656 096

1 กันยายน 2552

​รางวัลที่ 1 015865

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขท้าย 3 ตัว 435 447 446 924

1 กันยายน 2551

​รางวัลที่ 1 695993

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขท้าย 3 ตัว 027 206 413 904

1 กันยายน 2550

​รางวัลที่ 1 331810

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 293 505 518 520

​สถิติหวยออก 1 กันยายน

1 กันยายน 2549

​รางวัลที่ 1 381761

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 600 693 093 626

1 กันยายน 2548

​รางวัลที่ 1 316933

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขท้าย 3 ตัว 123 338 969 047

1 กันยายน 2547

​รางวัลที่ 1 096597

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขท้าย 3 ตัว 709 929 014 456

1 กันยายน 2546

​รางวัลที่ 1 187813

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขท้าย 3 ตัว 661 918 793 249

1 กันยายน 2545

​รางวัลที่ 1 994200

เลขท้าย 2 ตัว 51

เลขท้าย 3 ตัว 126 799 046 395