เปิดสถิ​ติเลขอ​อ​ก 1 สิ​งหาค​ม ย้อน​หลัง 20 ปี เ​ลขซ้ำ เลขเ​บิ้​ล มาเ​พียบ - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Tuesday, July 26, 2022

เปิดสถิ​ติเลขอ​อ​ก 1 สิ​งหาค​ม ย้อน​หลัง 20 ปี เ​ลขซ้ำ เลขเ​บิ้​ล มาเ​พียบ

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรั​บกา​รป​ระกา​ศ​ผลรางวัล​สลากกินแบ่​งรั​ฐบาลประจำวั​น​ที่ 1 สิ​งหาคม 2565 ในวันนี้ทา​ง​ทีมงาน​จึงได้นำสถิ​ติ เลข​ออกเดือ​นสิ​งหาค​ม ​ย้​อนหลั​ง 20 ​ปี ตร​วจเลข​ซ้ำ เลขเบิ้​ล ดังนี้

1 สิงหาคม 2564

​รางวัลที่ 1 910261

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขหน้า 3 ตัว 103 307

เลขท้าย 3 ตัว 004 785

1 สิงหาคม 2563

​รางวัลที่ 1 569391

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 931 575

เลขท้าย 3 ตัว 578 809

1 สิงหาคม 2562

​รางวัลที่ 1 387006

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 135 983

เลขท้าย 3 ตัว 562 795

1 สิงหาคม 2561

​รางวัลที่ 1 386602

เลขท้าย 2 ตัว 78

เลขหน้า 3 ตัว 832 903

เลขท้าย 3 ตัว 549 726

1 สิงหาคม 2560

​รางวัลที่ 1 756519

เลขท้าย 2 ตัว 36

เลขหน้า 3 ตัว 061 386

เลขท้าย 3 ตัว 787 989

1 สิงหาคม 2559

​รางวัลที่ 1 272932

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 538 983

เลขท้าย 3 ตัว 472 871

1 สิงหาคม 2558

​รางวัลที่ 1 518677

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 333 598 648 889

1 สิงหาคม 2557

​รางวัลที่ 1 766391

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขท้าย 3 ตัว 349 576 623 637

1 สิงหาคม 2556

​รางวัลที่ 1 356435

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขท้าย 3 ตัว 880 451 718 329

1 สิงหาคม 2555

​รางวัลที่ 1 895590

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขท้าย 3 ตัว 820 599 796 745

1 สิงหาคม 2554

​รางวัลที่ 1 218756

เลขท้าย 2 ตัว 12

เลขท้าย 3 ตัว 703 583 660 221

1 สิงหาคม 2553

​รางวัลที่ 1 210008

เลขท้าย 2 ตัว 10

เลขท้าย 3 ตัว 769 182 727 191

1 สิงหาคม 2552

​รางวัลที่ 1154986

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขท้าย 3 ตัว 688 239 421 374

1 สิงหาคม 2551

​รางวัลที่ 1 850348

เลขท้าย 2 ตัว 11

เลขท้าย 3 ตัว 236 386 408 913

1 สิงหาคม 2550

​รางวัลที่ 1 429924

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขท้าย 3 ตัว 006 048 885 962

1 สิงหาคม 2549

​รางวัลที่ 1 238654

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขท้าย 3 ตัว 847 005 817 487

1 สิงหาคม 2548

​รางวัลที่ 1 961633

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขท้าย 3 ตัว055 152 386 272

1 สิงหาคม 2547

​รางวัลที่ 1 868990

เลขท้าย 2 ตัว 45

เลขท้าย 3 ตัว 956 811 510 377

1 สิงหาคม 2546

​รางวัลที่ 1 766098

เลขท้าย 2 ตัว 91

เลขท้าย 3 ตัว 733 856 007 460

1 สิงหาคม 2545

​รางวัลที่ 1 493438

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขท้าย 3 ตัว 269 645 544 529