​สถิติเลข​ออก ​วั​น​จัน​ทร์ - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, August 12, 2021

​สถิติเลข​ออก ​วั​น​จัน​ทร์

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจ้า สำหรับการ​ป​ระกาศผลรา​งวัลสลากกิ​นแบ่​งรัฐบา​ล ป​ระจำวันที่ 16 สิง​หาคม 2564 ซึ่งใ​นครั้งนี้จะตร​งกั​บวั​น​จันทร์ ​วัน​นี้ ทีมงาน​ส​ยามนิว​ส์ จึ​งได้ร​วบรวม​สถิติหวย​ออ​กวัน​จั​นทร์ย้อ​นหลัง 5 ปี ​มา​ฝา​กค​อห​ว​ยกั​น

​ปี 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

​รางวัลที่ 1 912307

เลขท้าย 2 ตัว 97

เลขหน้า 3 ตัว 605, 248

เลขท้าย 3 ตัว 651, 282

1 มีนาคม 2564

​รางวัลที่ 1 835538

เลขท้าย 2 ตัว 73

เลขหน้า 3 ตัว 838, 290

เลขท้าย 3 ตัว 051, 806

​ปี 2563

16 มีนาคม 2563

​รางวัลที่ 1 503446

เลขท้าย 2 ตัว 77

เลขหน้า 3 ตัว 258, 726

เลขท้าย 3 ตัว 661, 404

1 มิถุนายน 2563

​รางวัลที่ 1 831567

เลขท้าย 2 ตัว 24

เลขหน้า 3 ตัว 489, 264

เลขท้าย 3 ตัว 562, 582

16 พฤศจิกายน 2563

​รางวัลที่ 1 972661

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 368, 741

เลขท้าย 3 ตัว 208, 255

​ปี 2562

1 เมษายน 2562

​รางวัลที่ 1 109767

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขหน้า 3 ตัว 888, 959

เลขท้าย 3 ตัว 403, 975

1 กรกฎาคม 2562

​รางวัลที่ 1 943647

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 239, 864

เลขท้าย 3 ตัว 006, 375

15 กรกฎาคม 2562

​รางวัลที่ 1 369765

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขหน้า 3 ตัว 901, 355

เลขท้าย 3 ตัว 113, 556

16 กันยายน 2562

​รางวัลที่ 1 340388

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 947, 733

เลขท้าย 3 ตัว 939, 925

16 ธันวาคม 2562

​รางวัลที่ 1 529924

เลขท้าย 2 ตัว 97

เลขหน้า 3 ตัว 138, 043

เลขท้าย 3 ตัว 665, 555

30 ธันวาคม 2562

​รางวัลที่ 1 510541

เลขท้าย 2 ตัว 81

เลขหน้า 3 ตัว 116, 382

เลขท้าย 3 ตัว 250, 140

​ปี 2561

16 เมษายน 2561

​รางวัลที่ 1 739229

เลขท้าย 2 ตัว 60

เลขหน้า 3 ตัว 273, 654

เลขท้าย 3 ตัว 076, 526

16 กรกฎาคม 2561

​รางวัลที่ 1 596324

เลขท้าย 2 ตัว 27

เลขหน้า 3 ตัว 403, 530

เลขท้าย 3 ตัว 138, 362

1 ตุลาคม 2561

​รางวัลที่ 1 452643

เลขท้าย 2 ตัว 99

เลขหน้า 3 ตัว 594, 726

เลขท้าย 3 ตัว 561, 810

​ปี 2560

16 ตุลาคม 2560

​รางวัลที่ 1 413494

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 180, 971

เลขท้าย 3 ตัว 128, 287

​ปี 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559

​รางวัลที่ 1 927800

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขหน้า 3 ตัว 625, 999

เลขท้าย 3 ตัว 054, 076

2 พฤษภาคม 2559

​รางวัลที่ 1 399459

เลขท้าย 2 ตัว 02

เลขหน้า 3 ตัว 238, 403

เลขท้าย 3 ตัว 671, 046

16 พฤษภาคม 2559

​รางวัลที่ 1 141737

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 975, 382

เลขท้าย 3 ตัว 268, 087

1 สิงหาคม 2559

​รางวัลที่ 1 272932

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 538, 983

เลขท้าย 3 ตัว 871, 472

No comments:

Post a Comment