​ตรวจโควิดฟรี - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021

​ตรวจโควิดฟรี


เมื่อวันที่ 13 เมษายน เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงแรงงาน จับมือ มท.และสปสช. ตรวจโควิด-19 ฟรี ในกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เริ่มต้นที่ กทม. kick off 17 เม.ย.นี้ หลังกลับจากสงกรานต์ ลดความเสี่ยง นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
นายกฯ ห่วงใยผู้ประกันตนกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กำชับกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สปสช. และกรุงเทพมหานคร เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี
เริ่มต้นวันที่ 17 เมษายนนี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจ สามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจผ่านระบบแอปพลิเคชั่นออนไลน์
สำหรับคุณสมบัติของคนที่จะได้เข้าตรวจ คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า 300 คน ทราบผลการตรวจภายใน 24 - 48 ชั่วโมง ซึ่งจะ kick off ในวันที่ 17 เมษายนนี้
ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ติดเชื้อจะได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มีHQ 200 กว่าเตียง
ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

No comments:

Post a Comment