กรุงไท ยแจ้ง วันปิด ปรับ ปรุง แอปเป๋า ตัง - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

กรุงไท ยแจ้ง วันปิด ปรับ ปรุง แอปเป๋า ตัง


ธนาคารกรุงไทยกรุงไทย ออกประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care เตรียมปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยกระดับการให้บริการต่าง ๆ โดยจะปิดปรับปรุงในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 23.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.
ทั้งนี้ ในวัน และเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Krungthai Care
ที่มา

Krungthai Care