ยกเลิกเราเที่ยวด้ว ยกัน เพิ่มเราชนะเ ป็น7,000 รวดเดียว - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

ยกเลิกเราเที่ยวด้ว ยกัน เพิ่มเราชนะเ ป็น7,000 รวดเดียว


รัฐออกมาแล้ว สำหรับ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3หลัง ครม ห็น ชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีการปรับปรุงรายละเอียดใหม่สำหรับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา

โดยในครั้งนี้จะมีการขยายสิทธิเพิ่ม ขึ้นอีก 2 ล้านสิทธิ์สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3
ของทางฝั่งผู้ประกอบการโร งแ รม ก็จะมีขั้นตอนเ พิ่มขึ้นมาคือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท.ตรวจสอบได้
นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรตราคาของห้องพัก ให้ทาง ททท เพื่อให้ตรวจวสอบและ ต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วันสำหรับการ ใช้งานของประชาชนทั่วไป จะต้องลงทะเบียนกับทางโครงการเฟส จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจ องที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
อย่างไรก็ตามประชาชนต่างเรียกร้องว่าให้ยกเลิกเราเที่ยวด้วยกันแล้วแจกเป็นเราชนะเพิ่มแทนดีกว่า

No comments:

Post a Comment