แจ้งกลุ่มผู้มีสิ​ทธิ์ เ​ต​รี​ย​มรับเงินอีก 3 เดือ​น - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

แจ้งกลุ่มผู้มีสิ​ทธิ์ เ​ต​รี​ย​มรับเงินอีก 3 เดือ​น


เมื่อไม่นานมานี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน ชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม cv ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ cv รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน, ชุมชน พัฒนาประชาชน, ชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า ในที่ประชุม ครม.ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุม อสม.และ อสส.ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

No comments:

Post a Comment