ประกาศผ ลแล้ว ผู้ที่ยื่นท บทวนสิ ทธิ ม.33 เรา รักกั น เ ช็กเลย - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

ประกาศผ ลแล้ว ผู้ที่ยื่นท บทวนสิ ทธิ ม.33 เรา รักกั น เ ช็กเลย


วันนี้ (5 เม.ย.2564) กระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิจากการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน เมื่อวันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.2564 เพื่อรับสิทธิโครงการ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ยื่นทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.2564

ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการคัดกรองได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.-11 เม.ย.2564 ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิจะต้องรอกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.เช่นกัน จนถึง 31 เม.ย.2564