กู้ได้แล้ว ยืมเงิน กยศ. ผ่านแอปฯ บนมือถือได้สูงสุด 2 แสน - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Friday, April 2, 2021

กู้ได้แล้ว ยืมเงิน กยศ. ผ่านแอปฯ บนมือถือได้สูงสุด 2 แสน


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
กยศ.ได้เตรียมงบประมาณสำหรับให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท สามารถรองรับผู้กู้ได้กว่า 624,000 ราย กู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน
สำหรับเงื่อนไขการให้กู้ยืมมี 4 ลักษณะ คือ
1.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3.นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

4.นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-016-4888

No comments:

Post a Comment