​ข่าวดี ​รัฐเ​ยี​ ยวยา กลุ่มประกันสั​ง​ค​ม ม.33 เดือ​นละ 5,000 ​บา​ท 3เ​ดือ​ น - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Tuesday, July 7, 2020

​ข่าวดี ​รัฐเ​ยี​ ยวยา กลุ่มประกันสั​ง​ค​ม ม.33 เดือ​นละ 5,000 ​บา​ท 3เ​ดือ​ น​ข่าวดี ​รัฐเ​ยี​ ยวยา กลุ่มประกันสั​ง​ค​ม ม.33 เดือ​นละ 5,000 ​บา​ท 3เ​ดือ​ น

ก่อนหน้านี้ คนที่กลุ่มประกันสังคม ม.33 อาจจะมีข้อสงสัยว่า ตยจะได้เยียวยาอะไรจากทางรัฐบาล หลังถูกตัดสิทธิ์จาก บัตรสัวสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จากการเยียวยาจากรัฐบาลจากมาตรการ ช่วยเหลือผู้ไดรับผลกระทบจากโควิด-19ิ ล่าสุดมีข่าวดี รัฐบาลเคาะเยียวยา 15,000 บาท ต่อคน โดยแบ่งเป็นเดือนละ 5,000 บาม เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยรายละเอียดดังนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ให้รายละเอียดว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่น พบว่ามีอยู่ราว 9 ล้านคน ความช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 เนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน และกลุ่มอื่นๆที่รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือ ดังนี้1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน จากเดิม 2.4 ล้านคน

2. กลุ่มที่ลงทะเบียนรับ เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 302160 คน คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงิน 5000 บาท 3 เดือน
3. กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิก าร ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 6.9 ล้านคน จากกรอบเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ 13 ล้านคน จะได้รับ 1,000 บาท ระยะ 3 เดือน

4. กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้จะได้รับ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
อย่างไรก็ตาม ใน 4 กลุ่มที่ตกหล่นนี้ คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ในเดือน มิ.ย.นี้ จำนวน 2 เดือน พร้อมกัน และเดือน ก.ค.อีก 1 เดือน ส่วนถ้าหาก ครม.ไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้ จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินเยียวยาไป ซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลย จำนวน 3 เดือนซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลย จำนวน 3 เดือน
ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

No comments:

Post a Comment