​รมว.ค​ลัง ต​อ​ บแล้ว จะจ่า​ยเงิ​นเยี​ยวยา 5,000​ บาท ​ข​ยายเป็​ น 6 เดื​​ อนหรือเปล่า - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Friday, June 26, 2020

​รมว.ค​ลัง ต​อ​ บแล้ว จะจ่า​ยเงิ​นเยี​ยวยา 5,000​ บาท ​ข​ยายเป็​ น 6 เดื​​ อนหรือเปล่าสำหรับคนที่ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” คณะรัฐมนตรีมีมติขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 3เเดือน รวมเป็น 15,000 บาท ล่าสุด มีกระแสว่าจะขยายเป็น 6 เดือน ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบคำถามแล้ว ว่าจะขยายไปเป็น 6 เดือนหรือไม่

โดยคำตอบ จากดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง ข่าวการยืดเวลารับเงินเยียวยา 5 พันบาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ WWW.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่าจากกรณีที่มีคำถามว่า เหตุใดจึงมีการยืดระยะเวลาให้ผู้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท จากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือนผมขออธิบายเพิ่มเติมว่า ความจริงกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องของการตั้งกรอบเวลาในการเยียวยาไว้เนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-9 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ดังนั้นในระยะแรกจึงจะมีการเยียวยาในช่วง 3 เดือนก่อน ส่วนหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็สามารถขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีกตามความเหมาะสม ในทางกลับกันหากสถานการณ์จบก่อน ก็สามารถยุติการเยียวยาได้เช่นกันอีกเรื่อง คือ การบริหารจัดการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้น ผมได้กำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค,) และ ธนาคารกรุงไทย ว่า จำเป็นต้องทำเร็วและเร่งด่วน แต่ต้องควบคู่ไปกับการจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพที่สุดหากท่านใดสงสัยว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถสอบถามขอความช่วยเหลือไปที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย 02-111-1144 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยึดแนวนโยบาย ที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมที่สุด ภายใต้กรอบงบประมาณ 1 ล้านล้านบาท หมายความว่าสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางมาตรการหรือวงเงิน ได้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ล่าสุดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นรายครัวเรือน ซึ่งจะมีการนำเสนอเข้า ครม. เร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างที่สุด และประคับประครองเศรษฐกิจในภาพรวมไปพร้อมกัน

ขอบคุณครับ

ที่มา ดร.อุตตม สาวนายน

No comments:

Post a Comment